Fizetési Információ

 • Elfogadó neve: Digital Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 • Elfogadó címe, telefonszáma, egyéb elérhetőségei:
  Cím: 1132 Budapest, Nyugati tér 4. IV/33
  Telefonszám: +36-1-239-2632
  Fax: +36-1-399-6140

 • Elfogadó cégjegyzékszáma, adószáma
  Cégjegyzékszám: 01-09-664873,
  Adószám: 12306190-2-41

 • Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét meghatározása (kizárólag a Bank által jóváhagyott tevékenységi körhöz tartozó áruk/szolgáltatások)
  Tapéta, Glidecam termékek

 • Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke devizanem megadásával
  A feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendők

 • Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások (életkor, elfogadott kártyák köre, kártyatípus, ország, stb. szerint)
  Korlátozások nincsenek

 • Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételének és az átvétel/igénybevétel lebonyolításának leírása
  Bankkártya (minden esetben)
  Átutalás (szerződéses alapon)

 • Bankkártyával történő fizetéshez szükséges adatok előzetes közlése, fizetés menete és feltételei
  Az Digital Média Kft. Kft a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. által biztosított bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. Az Ön kártyaadatait az információáramlás alatt 128-bites SSL titkosítás védi, amennyiben az Ön által használt böngészőprogram ezt támogatja (legalább Explorer 5 vagy Netscape 4.7 verziók). Amennyiben az Ön böngészője az SSL titkosítást nem támogatja, úgy az MSZT Web-áruház bankkártyás fizetési megoldását nem tudja használni.

 • Megrendelés lemondásának módja és feltételei

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a Digital Média Kft. ügyfélszolgálatán info@digitalmedia.hu címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következő módon teheti meg: A fogyasztó a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte. A Digital Média Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. A Vevő viseli az árú visszaszolgáltatásából eredő költségeket. A Digital Média Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni olyan áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.

Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának módja és feltételei, áru -visszavét jogcímei és lehetősége, árucsere módja és feltételei, kártyabirtokos kártalanításának módjai és feltétele

A Digital Média Kft reklamációkat csak írásban (levél, fax, e-mail) fogad el az elfogadó címe alatt megadott helyeken. A reklamáció benyújtójának mellékelni kell a megrendeléskor kapott rendelés visszaigazolást.

A kártyabirtokos kártalanításának módja és feltétele: A Digitál Média által elismert reklamációkor a vételárat a Bethula Vinarium a visszaküldött eredeti számla megküldése után visszautalja, vagy a számla értéke levásárolható.

 • Szállítási feltételek

A megrendeléstől számított 30 nap, egyezség szerint.

 • Az ügyfél által megadott adatok kezelésének és felhasználásának módja

Az Digital Média Kft. Kft a vásárló adatait nem adja át harmadik félnek és csak szállítás és/vagy számlaküldés céljára használja fel.

 

 • Adatvédelemre és adatkezelés biztonságára vonatkozó konkrét információ.

A www.digitalmedia.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője az Digital Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1132 Budapest, Nyugati tér 4., Cégjegyzékszám: 01-09-664873, Adószám: 12306190-2-41)

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét. A születési év, az irányítószám, a foglalkozásra, munkavégzésre és a végzettségre vonatkozó adatok megadása opcionális, a szolgáltatás ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A www.digitalmedia.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

A www.digitalmedia.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (1132 Budapest Nyugati tér 4.), illetve a info@digitalmedia.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Cégünk a személyes adatokat az Digital Média Kft. (1132 Budapest, Nyugati tér 4., www.digitalmedia.hu) szerverén tárolja.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.digitalmedia.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

 

© 2016 Digital Média Kft.

Szerver adat lekérdezés: 0.029 másodperc